Mitogenreceptorer (Mitogen Receptors)

Mitogenreceptorer

Glykoproteinmolekyler på ytan av B- och T-lymfocyter som reagerar med molekyler av sera, lektiner och andra ämnen som sätter igång “blast”-omvandling av lymfocyter.

Förklaring på engelska

Glycoprotein molecules on the surface of B- and T-lymphocytes, that react with molecules of antilymphocyte sera, lectins, and other agents which induce blast transformation of lymphocytes.

Synonym, svenska: Lektinreceptorer; Receptor, mitogen; Recptorer, lektin

Synonym, engelska: Mitogen Receptor; Receptor, Mitogen; Mitogen Receptors; Receptors, Lectin; Lectin Receptors

Svensk term Mitogenreceptorer
Synonym på svenska Lektinreceptorer; Receptor, mitogen; Recptorer, lektin
Synonym på engelska Mitogen Receptor; Receptor, Mitogen; Mitogen Receptors; Receptors, Lectin; Lectin Receptors
Engelsk term Mitogen Receptors
MESH ID D011975

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.