Mjältartär (Splenic Artery)

Mjältartär

Den största grenen av bukartärstammen, med spridning till mjälten, bukspottkörteln, magen och det större bukhinnenätet.

Förklaring på engelska

The largest branch of the celiac trunk with distribution to the spleen, pancreas, stomach and greater omentum.

Synonym, svenska: Arteria lienalis

Synonym, engelska: Arteries, Splenic; Artery, Splenic; Splenic Arteries

Svensk term Mjältartär
Synonym på svenska Arteria lienalis
Synonym på engelska Arteries, Splenic; Artery, Splenic; Splenic Arteries
Engelsk term Splenic Artery
MESH ID D013157

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.