Mjältbristning (Splenic Rupture)

Mjältbristning

Bristning på mjälten orsakad av skada eller sjukdom.

Förklaring på engelska

Rupture of the SPLEEN due to trauma or disease.

Synonym, svenska: Mjältruptur

Synonym, engelska: Rupture, Splenic; Ruptures, Splenic; Splenic Ruptures

Svensk term Mjältbristning
Synonym på svenska Mjältruptur
Synonym på engelska Rupture, Splenic; Ruptures, Splenic; Splenic Ruptures
Engelsk term Splenic Rupture
MESH ID D013161

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.