Mjälte (Spleen)

Mjälte

Ett inkapslat, lymfatiskt organ genom vilket blod från venerna filtreras.

Förklaring på engelska

An encapsulated lymphatic organ through which venous blood filters.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Mjälte
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Spleen
MESH ID D013154

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.