Mjölkersättningar (Milk Substitutes)

Mjölkersättningar

Näringsdrycker som används som näringsersättning för mjölk.

Förklaring på engelska

Food BEVERAGES that are used as nutritional substitutes for MILK.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Milk Substitute

Svensk term Mjölkersättningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Milk Substitute
Engelsk term Milk Substitutes
MESH ID D041941

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.