Mjölksjuka (Milk Sickness)

Mjölksjuka

En akut, ofta dödlig, sjukdom orsakad av intag av mjölk, mjölkprodukter eller kött från nötkreatur eller får med en sjukdom som på engelska kallas trembles (“darrsjuka”, förgiftning till följd av att djuren betad vissa giftiga växter, Eupatorium rugosum eller Haplopappus heterophyllus). Den kännetecknas av svaghet, anorexi, kräkningar, förstoppning och ibland muskelskakningar.

Förklaring på engelska

An acute, often fatal disease caused by the ingestion of milk, milk products, or the flesh of cattle or sheep which have a disease known as trembles. It is marked by weakness, anorexia, vomiting, constipation, and sometimes muscular tremors. It is caused by poisoning by white snakeroot (Eupatorium rugosum) and the rayless goldenrod (Haplopappus heterophyllus). (From Dorland, 27th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sickness, Milk

Svensk term Mjölksjuka
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sickness, Milk
Engelsk term Milk Sickness
MESH ID D018602

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.