Mjukdelsinfektioner (Soft Tissue Infections)

Mjukdelsinfektioner

Infektioner i vävnad som inte tillhör skelettet, dvs ben, ledband, brosk och fibervävnad. Begreppet brukar avse hud- och mjukdelsinfektioner, och underhudsvävnad och muskelvävnad omfattas vanligtvis. De avgörande faktorerna vid anaeroba infektioner är vävnadsskada, ischemi och kirurgiska ingrepp. Bakterierna kommer ofta från tarm- eller munfloran, särskilt när det gäller sårskador förknippade med tarmkirurgi, trycksår och bett.

Förklaring på engelska

Infections of non-skeletal tissue, i.e., exclusive of bone, ligaments, cartilage, and fibrous tissue. The concept is usually referred to as skin and soft tissue infections and usually subcutaneous and muscle tissue are involved. The predisposing factors in anaerobic infections are trauma, ischemia, and surgery. The organisms often derive from the fecal or oral flora, particularly in wounds associated with intestinal surgery, decubitus ulcer, and human bites. (From Cecil Textbook of Medicine, 19th ed, p1688)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Infections, Soft Tissue; Infection, Soft Tissue; Soft Tissue Infection

Svensk term Mjukdelsinfektioner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Infections, Soft Tissue; Infection, Soft Tissue; Soft Tissue Infection
Engelsk term Soft Tissue Infections
MESH ID D018461

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.