Mjukdelstumörer (Soft Tissue Neoplasms)

Mjukdelstumörer

Tumörer av alla typer och ursprung, som förekommer utanför skelettet i kroppens bindvävsstrukturer, inklusive rörelseorganen och deras olika delar, som t ex nerver, blodkärl, lymfsystemet osv.

Förklaring på engelska

Neoplasms of whatever cell type or origin, occurring in the extraskeletal connective tissue framework of the body including the organs of locomotion and their various component structures, such as nerves, blood vessels, lymphatics, etc.

Synonym, svenska: Mjukdelscancer

Synonym, engelska: Neoplasm, Soft Tissue; Neoplasms, Soft Tissue; Soft Tissue Neoplasm

Svensk term Mjukdelstumörer
Synonym på svenska Mjukdelscancer
Synonym på engelska Neoplasm, Soft Tissue; Neoplasms, Soft Tissue; Soft Tissue Neoplasm
Engelsk term Soft Tissue Neoplasms
MESH ID D012983

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.