Mjukvarutester (Software Validation)

Mjukvarutester

Verifiering av mjukvara för överensstämmelse med en standard.

Förklaring på engelska

The act of testing the software for compliance with a standard.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Software Validations; Validation, Software; Validations, Software; Software Verification; Software Verifications; Verification, Software; Verifications, Software

Svensk term Mjukvarutester
Synonym på svenska
Synonym på engelska Software Validations; Validation, Software; Validations, Software; Software Verification; Software Verifications; Verification, Software; Verifications, Software
Engelsk term Software Validation
MESH ID D012986

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.