Moderns exponering (Maternal Exposure)

Moderns exponering

Exponering av modern, både hos människor och djur, för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer i form av radioaktiv strålning, patogena organismer eller gifter som kan skada avkomman. Även exponering före befruktning räknas hit.

Förklaring på engelska

Exposure of the female parent, human or animal, to potentially harmful chemical, physical, or biological agents in the environment or to environmental factors that may include ionizing radiation, pathogenic organisms, or toxic chemicals that may affect offspring. It includes pre-conception maternal exposure.

Synonym, svenska: Moderns riskexponering

Synonym, engelska: Exposure, Maternal; Exposures, Maternal; Maternal Exposures

Svensk term Moderns exponering
Synonym på svenska Moderns riskexponering
Synonym på engelska Exposure, Maternal; Exposures, Maternal; Maternal Exposures
Engelsk term Maternal Exposure
MESH ID D018811

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.