Mödrars näringsfysiologi (Maternal Nutritional Physiological Phenomena)

Mödrars näringsfysiologi

Näringsstatus hos en mor som påverkar hälsan hos foster och barn såväl som hos henne själv.

Förklaring på engelska

Nutrition of a mother which affects the health of the FETUS and INFANT as well as herself.

Synonym, svenska: Näringsfysiologi hos modern

Synonym, engelska: Maternal Nutritional Physiological Phenomenon; Maternal Nutrition Physiology; Nutrition Physiology, Maternal; Physiology, Maternal Nutrition; Maternal Nutritional Physiology; Nutritional Physiology, Maternal; Physiology, Maternal Nutritional

Svensk term Mödrars näringsfysiologi
Synonym på svenska Näringsfysiologi hos modern
Synonym på engelska Maternal Nutritional Physiological Phenomenon; Maternal Nutrition Physiology; Nutrition Physiology, Maternal; Physiology, Maternal Nutrition; Maternal Nutritional Physiology; Nutritional Physiology, Maternal; Physiology, Maternal Nutritional
Engelsk term Maternal Nutritional Physiological Phenomena
MESH ID D039382

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.