Molekylär evolution (Molecular Evolution)

Molekylär evolution

Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.

Förklaring på engelska

The process of cumulative change at the level of DNA; RNA; and PROTEINS, over successive generations.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Genetic Evolution; Evolution, Genetic; Molecular Evolution

Svensk term Molekylär evolution
Synonym på svenska
Synonym på engelska Genetic Evolution; Evolution, Genetic; Molecular Evolution
Engelsk term Molecular Evolution
MESH ID D019143

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.