Molekylär härmning (Molecular Mimicry)

Molekylär härmning

En process som innebär att de strukturella egenskaperna hos en introducerad, främmande molekyl imiterar eller simulerar värdens egna molekyler.Direkt härmning gör att ett virusprotein kan binda direkt till ett normalt substrat i stället för den normala, homologa liganden. Immunologisk molekylär härmning brukar avse det som kallas antigen härmning och bestäms av egenskaperna hos de antikroppar som mobiliseras mot olika epitopvarianter på virusproteinet.

Förklaring på engelska

The structure of one molecule that imitates or simulates the structure of a different molecule.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mimicries, Molecular; Molecular Mimicries; Mimicry, Molecular; DNA Mimicry; DNA Mimicries; Mimicries, DNA; Mimicry, DNA; Antigenic Mimicry; Antigenic Mimicries; Mimicries, Antigenic; Mimicry, Antigenic; Antigen Mimicry; Antigen Mimicries; Mimicries, Antigen; Mimicry, Antigen

Svensk term Molekylär härmning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mimicries, Molecular; Molecular Mimicries; Mimicry, Molecular; DNA Mimicry; DNA Mimicries; Mimicries, DNA; Mimicry, DNA; Antigenic Mimicry; Antigenic Mimicries; Mimicries, Antigenic; Mimicry, Antigenic; Antigen Mimicry; Antigen Mimicries; Mimicries, Antigen; Mimicry, Antigen
Engelsk term Molecular Mimicry
MESH ID D018716

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.