Molekylära chaperoner (Molecular Chaperones)

Molekylära chaperoner

En familj cellproteiner som förmedlar korrekt sammansättning och sönderdelning av andra polypeptider, och i vissa fall byggande av oligomera strukturer, men som själva inte ingår i de slutgiltiga strukturerna. Man antar att chaperonproteiner medverkar till polypeptiders självkonstruktion genom att hindra alternativa sammansättningsförlopp som skulle producera icke-funktionella strukturer. Några klasser av molekylära chaperoner är nukleoplasminer, chaperoniner, HSP70-stressproteiner och HSP90-stressproteiner.

Förklaring på engelska

A family of cellular proteins that mediate the correct assembly or disassembly of polypeptides and their associated ligands. Although they take part in the assembly process, molecular chaperones are not components of the final structures.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Molecular Chaperone; Chaperone, Molecular; Chaperones, Molecular

Svensk term Molekylära chaperoner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Molecular Chaperone; Chaperone, Molecular; Chaperones, Molecular
Engelsk term Molecular Chaperones
MESH ID D018832

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.