Molekylära mekanismer bakom farmakologisk verkan (Molecular Mechanisms of Pharmacological Action)

Molekylära mekanismer bakom farmakologisk verkan

Farmakologiska verkningsmekanismer på molekylär nivå av läkemedel och andra exogena föreningar som används för behandling av sjukdomar och som påverkar den normala biokemin.

Förklaring på engelska

Pharmacological activities at the molecular level of DRUGS and other exogenous compounds that are used to treat DISEASES and affect normal BIOCHEMISTRY.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pharmacological Mechanisms of Action

Svensk term Molekylära mekanismer bakom farmakologisk verkan
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pharmacological Mechanisms of Action
Engelsk term Molecular Mechanisms of Pharmacological Action
MESH ID D045504

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.