Moltenoimplantat (Molteno Implants)

Moltenoimplantat

Anordningar som implanterats i syfte att reglera det intraokulära trycket genom att tillåte utflöde av vätska ur den främre ögonkammaren.

Förklaring på engelska

Devices implanted to control intraocular pressure by allowing aqueous fluid to drain from the anterior chamber. (Hoffman, Pocket Glossary of Ophthalmologic Terminology, 1989)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Molteno Shunts; Shunts, Molteno; Implants, Molteno

Svensk term Moltenoimplantat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Molteno Shunts; Shunts, Molteno; Implants, Molteno
Engelsk term Molteno Implants
MESH ID D018465

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.