Monocyt-kemoattraherande proteiner (Monocyte Chemoattractant Proteins)

Monocyt-kemoattraherande proteiner

Kemokiner som verkar kemoattraherande för monocyter. Dessa CC-kemokiner är av åtminstone tre typer, inkl. CCL2-kemokin.

Förklaring på engelska

Chemokines that are chemoattractants for monocytes. These CC chemokines (cysteines adjacent) number at least three including CHEMOKINE CCL2.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Chemoattractant Proteins, Monocyte; Monocyte Chemotactic Protein; Chemotactic Protein, Monocyte; Protein, Monocyte Chemotactic; Monocyte Chemotactic Proteins; Chemotactic Proteins, Monocyte; Monocyte Chemoattractant Protein; Chemoattractant Protein, Monocyte; Protein, Monocyte Chemoattractant

Svensk term Monocyt-kemoattraherande proteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Chemoattractant Proteins, Monocyte; Monocyte Chemotactic Protein; Chemotactic Protein, Monocyte; Protein, Monocyte Chemotactic; Monocyte Chemotactic Proteins; Chemotactic Proteins, Monocyte; Monocyte Chemoattractant Protein; Chemoattractant Protein, Monocyte; Protein, Monocyte Chemoattractant
Engelsk term Monocyte Chemoattractant Proteins
MESH ID D018945

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.