Mononegaviralesinfektioner (Mononegavirales Infections)

Mononegaviralesinfektioner

Infektioner orsakade av virus av ordningen Mononegavirales. Konceptet omfattar Filoviridae-infektioner, Paramyxoviridae-infektioner och Rhabdoviridae-infektioner.

Förklaring på engelska

Infections with viruses of the order MONONEGAVIRALES. The concept includes FILOVIRIDAE INFECTIONS; PARAMYXOVIRIDAE INFECTIONS; and RHABDOVIRIDAE INFECTIONS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Infections, Mononegavirales; Infection, Mononegavirales; Mononegavirales Infection

Svensk term Mononegaviralesinfektioner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Infections, Mononegavirales; Infection, Mononegavirales; Mononegavirales Infection
Engelsk term Mononegavirales Infections
MESH ID D018701

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.