Mononukleära fagocyter (Mononuclear Phagocyte System)

Mononukleära fagocyter

Ett system av enkärniga celler med uttalad fagocytisk förmåga och riklig utbredning i lymfoida och andra organ. Det omfattar makrofager och deras förstadier, fagocyter, Kupfferceller, histiocyter, dendritceller, Langerhansceller och mikroglia. Termen “mononukleära fagocyter” har ersatt det tidigare “retikuloendoteliala systemet”, till vilket även räknades mindre aktiva fagocyter, såsom fibroblaster och endoteliala celler.

Förklaring på engelska

Mononuclear cells with pronounced phagocytic ability that are distributed extensively in lymphoid and other organs. It includes MACROPHAGES and their precursors; PHAGOCYTES; KUPFFER CELLS; HISTIOCYTES; DENDRITIC CELLS; LANGERHANS CELLS; and MICROGLIA. The term mononuclear phagocyte system has replaced the former reticuloendothelial system, which also included less active phagocytic cells such as fibroblasts and endothelial cells. (From Illustrated Dictionary of Immunology, 2d ed.)

Synonym, svenska: RES; Retikuloendoteliala systemet

Synonym, engelska: Phagocyte System, Mononuclear; System, Mononuclear Phagocyte; Reticuloendothelial System; System, Reticuloendothelial

Svensk term Mononukleära fagocyter
Synonym på svenska RES; Retikuloendoteliala systemet
Synonym på engelska Phagocyte System, Mononuclear; System, Mononuclear Phagocyte; Reticuloendothelial System; System, Reticuloendothelial
Engelsk term Mononuclear Phagocyte System
MESH ID D012157

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.