Monoterpener (Monoterpenes)

Monoterpener

Föreningar med en kärna av 10 kolatomer som vanligtvis bildas under mevalonatprocessen genom sammankoppling av 3,3-dimetylallylpyrofosfat och isopentenylpyrofosfat. De genomgår en rad olika cykler och oxidationsförlopp. Deras låga molekylvikt gör att många av dem förekommer i form av eteriska oljor.

Förklaring på engelska

Compounds with a core of 10 carbons generally formed via the mevalonate pathway from the combination of 3,3-dimethylallyl pyrophosphate and isopentenyl pyrophosphate. They are cyclized and oxidized in a variety of ways. Due to the low molecular weight many of them exist in the form of essential oils (OILS, VOLATILE).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Monoterpenoids; Monoterpenoid; Monoterpene

Svensk term Monoterpener
Synonym på svenska
Synonym på engelska Monoterpenoids; Monoterpenoid; Monoterpene
Engelsk term Monoterpenes
MESH ID D039821

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.