Monozygotisk tvillingbildning (Monozygotic Twinning)

Monozygotisk tvillingbildning

Uppdelningen av en ZYGOTE i två delar som var och en kan vidareutvecklas till två distinkta individer, båda som har samma genetiska sammansättning.

Förklaring på engelska

The division of a ZYGOTE into two parts that are each capable of further development into two distinct individuals, both that have the same genetic makeup.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Monozygous Twinning; Twinning, Monozygous; Monozygotic Twinning

Svensk term Monozygotisk tvillingbildning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Monozygous Twinning; Twinning, Monozygous; Monozygotic Twinning
Engelsk term Monozygotic Twinning
MESH ID D038522

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.