Möss, inavlade MRL lpr (Mice, Inbred MRL lpr)

Möss, inavlade MRL lpr

En underordnad musstam som är genetiskt predisponerad för ett systemiskt lupus erytematosus-syndrom, kliniskt likt sjukdomen hos människa. Det har konstaterats att dessa möss har en mutation i fas-genen. Möss av denna stam är också värdefulla modeller för undersökning av beteende- och kognitiva defekter vid autoimmuna sjukdomar, samt effekter av immundämpande medel.

Förklaring på engelska

A mouse substrain that is genetically predisposed to the development of systemic lupus erythematosus-like syndrome, which has been found to be clinically similar to the human disease. It has been determined that this mouse strain carries a mutation in the fas gene. Also, the MRL/lpr is a useful model to study behavioral and cognitive deficits found in autoimmune diseases and the efficacy of immunosuppressive agents.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mice, MRL lpr; MRL lpr Mice; Mouse, MRL lpr; MRL lpr Mouse; Mouse, Inbred MRL lpr

Svensk term Möss, inavlade MRL lpr
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mice, MRL lpr; MRL lpr Mice; Mouse, MRL lpr; MRL lpr Mouse; Mouse, Inbred MRL lpr
Engelsk term Mice, Inbred MRL lpr
MESH ID D019463

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.