Motåtgärder, viktlöshet (Weightlessness Countermeasures)

Motåtgärder, viktlöshet

Teknik och förfaringssätt utformade för att förhindra eller upphäva oönskade effekter av viktlöshet under verklig eller simulerad rymdvistelse, som t ex fysiologiska förändringar beroende på avsaknad av tyngdkraft. Specifika åtgärder omfattar konstgjord tyngdkraft, fysisk träning, underkroppsundertryck och apparater för att motverka avbetingning.

Förklaring på engelska

Techniques and routines designed to prevent or reverse unwanted effects of weightlessness experienced during actual and simulated space flight, including physiologic changes related to removal of gravitational loading. Specific measures include creation of artificial gravity, exercise, low-level lower body negative pressure, and use of anti-deconditioning devices. (From Nicogossian, Space Physiology and Medicine, 2d ed, pp294-297)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Countermeasures, Weightlessness; Countermeasure, Weightlessness; Weightlessness Countermeasure

Svensk term Motåtgärder, viktlöshet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Countermeasures, Weightlessness; Countermeasure, Weightlessness; Weightlessness Countermeasure
Engelsk term Weightlessness Countermeasures
MESH ID D018544

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.