Motorfordon (Motor Vehicles)

Motorfordon

Bilar, lastbilar, bussar eller liknande motordrivna fordon.

Förklaring på engelska

AUTOMOBILES, trucks, buses, or similar engine-driven conveyances. (From Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Motor Vehicle; Vehicle, Motor; Vehicles, Motor; Armored Vehicles; Armored Vehicle; Vehicle, Armored; Vehicles, Armored; Tanks; Tank; Buses; Trucks; Truck

Svensk term Motorfordon
Synonym på svenska
Synonym på engelska Motor Vehicle; Vehicle, Motor; Vehicles, Motor; Armored Vehicles; Armored Vehicle; Vehicle, Armored; Vehicles, Armored; Tanks; Tank; Buses; Trucks; Truck
Engelsk term Motor Vehicles
MESH ID D018986

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.