Motoriskt framkallade responser (Motor evoked potentials)

Motoriskt framkallade responser

Det elektriska gensvaret som framkallas i en muskel eller motornerv vid elektrisk eller magnetisk retning. Vanliga retningsmetoder är transkraniell elektrisk – eller transkraniell magnetisk stimulering, vilka ofta används för övervakning vid neurokirurgi.

Förklaring på engelska

The electrical response evoked in a muscle or motor nerve by electrical or magnetic stimulation. Common methods of stimulation are by transcranial electrical and TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION. It is often used for monitoring during neurosurgery.

Synonym, svenska: Motoriska svarspotentialer; Motoriska reaktionspotentialer

Synonym, engelska: Evoked Potential, Motor; Motor Evoked Potential; Potential, Motor Evoked; Potentials, Motor Evoked; Motor Evoked Potentials

Svensk term Motoriskt framkallade responser
Synonym på svenska Motoriska svarspotentialer; Motoriska reaktionspotentialer
Synonym på engelska Evoked Potential, Motor; Motor Evoked Potential; Potential, Motor Evoked; Potentials, Motor Evoked; Motor Evoked Potentials
Engelsk term Motor evoked potentials
MESH ID D019054

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.