mRNA-splitsnings- och polyadenyleringsfaktorer (mRNA Cleavage and Polyadenylation Factors)

mRNA-splitsnings- och polyadenyleringsfaktorer

Faktorer som medverkar i reglering av klyvningen och polyadenyleringen av budbärar-RNA intill platsen för RNA 3′-polyadenyleringssignalerna.

Förklaring på engelska

Factors that are involved in directing the cleavage and POLYADENYLATION of the of MESSENGER RNA near the site of the RNA 3′ POLYADENYLATION SIGNALS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cleavage and Polyadenylation Factors; Cleavage and Polyadenylation Factor; Polyadenylation Factors; Pre-mRNA Polyadenylation Factor; Polyadenylation Factor, Pre-mRNA; Pre mRNA Polyadenylation Factor; Polyadenylation Factor

Svensk term mRNA-splitsnings- och polyadenyleringsfaktorer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cleavage and Polyadenylation Factors; Cleavage and Polyadenylation Factor; Polyadenylation Factors; Pre-mRNA Polyadenylation Factor; Polyadenylation Factor, Pre-mRNA; Pre mRNA Polyadenylation Factor; Polyadenylation Factor
Engelsk term mRNA Cleavage and Polyadenylation Factors
MESH ID D039221

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.