Multifoton fluorescensmikroskopi (Multiphoton fluorescence microscopy)

Multifoton fluorescensmikroskopi

Fluorescensmikroskopi som utnyttjar lågenergifotoner för att aktivera fluoroforen. Multifotonmikroskop har en förenklad optisk bana på emissionssidan, pga avsaknad av nålhål för emissionsstrålen, vilket behövs på vanliga konfokala mikroskop. Ytterst medger detta en spatiell avgränsning av fluorescensaktiveringen, med bildåtergivning djupare in i optiskt tät vävnad, medan ljusblekning och fototoxicitet begränsas till det avbildade området.

Förklaring på engelska

Fluorescence microscopy utilizing multiple low-energy photons to produce the excitation event of the fluorophore (endogenous fluorescent molecules in living tissues or FLUORESCENT DYES). Multiphoton microscopes have a simplified optical path in the emission side due to the lack of an emission pinhole, which is necessary with normal confocal microscopes. Ultimately this allows spatial isolation of the excitation event, enabling deeper imaging into optically thick tissue, while restricting photobleaching and phototoxicity to the area being imaged.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Multiphoton Fluorescence Microscopy; Microscopy, Multiphoton Fluorescence; Fluorescence Microscopy, Multiphoton; Multiphoton Excitation Microscopy; Excitation Microscopies, Multiphoton; Excitation Microscopy, Multiphoton; Microscopies, Multiphoton Excitation; Microscopy, Multiphoton Excitation; Multiphoton Excitation Microscopies

Svensk term Multifoton fluorescensmikroskopi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Multiphoton Fluorescence Microscopy; Microscopy, Multiphoton Fluorescence; Fluorescence Microscopy, Multiphoton; Multiphoton Excitation Microscopy; Excitation Microscopies, Multiphoton; Excitation Microscopy, Multiphoton; Microscopies, Multiphoton Excitation; Microscopy, Multiphoton Excitation; Multiphoton Excitation Microscopies
Engelsk term Multiphoton fluorescence microscopy
MESH ID D036641

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.