Multimedier (Multimedia)

Multimedier

Material, i stor utsträckning datortillämpningar, som kan utgöras av en blandning av text, ljud, grafik, animeringar och videosekvenser.

Förklaring på engelska

Materials, frequently computer applications, that combine some or all of text, sound, graphics, animation, and video into integrated packages. (Thesaurus of ERIC Descriptors, 1994)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Multimedium

Svensk term Multimedier
Synonym på svenska
Synonym på engelska Multimedium
Engelsk term Multimedia
MESH ID D019212

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.