Multipel systematrofi (Multiple System Atrophy)

Multipel systematrofi

Ett syndromkomplex bestående av tre tillstånd som utgör kliniska varianter av en och samma sjukdomsprocess: striatonigral atrofi, Shy-Dragers syndrom och den sporadiska formen av olivopontocerebellär atrofi. Till de kliniska dragen hör funktionsstörningar i det autonoma systemet, lillhjärnan och de basala ganglierna. Vid patologisk undersökning ses atrofier i basalganglierna, lillhjärnan, hjärnbryggan och märgen, med betydande förlust av autonoma nervceller i hjärnstammen och ryggmärgen.

Förklaring på engelska

A syndrome complex composed of three conditions which represent clinical variants of the same disease process: STRIATONIGRAL DEGENERATION; SHY-DRAGER SYNDROME; and the sporadic form of OLIVOPONTOCEREBELLAR ATROPHIES. Clinical features include autonomic, cerebellar, and basal ganglia dysfunction. Pathologic examination reveals atrophy of the basal ganglia, cerebellum, pons, and medulla, with prominent loss of autonomic neurons in the brain stem and spinal cord. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1076; Baillieres Clin Neurol 1997 Apr;6(1):187-204; Med Clin North Am 1999 Mar;83(2):381-92)

Synonym, svenska: Multisystematrofi

Synonym, engelska: Atrophy, Multiple System; Multiple System Atrophies; Multisystemic Atrophy; Atrophies, Multisystemic; Atrophy, Multisystemic; Multisystemic Atrophies; Multiple System Atrophy Syndrome; Multisystem Atrophy; Atrophies, Multisystem; Atrophy, Multisystem; Multisystem Atrophies

Svensk term Multipel systematrofi
Synonym på svenska Multisystematrofi
Synonym på engelska Atrophy, Multiple System; Multiple System Atrophies; Multisystemic Atrophy; Atrophies, Multisystemic; Atrophy, Multisystemic; Multisystemic Atrophies; Multiple System Atrophy Syndrome; Multisystem Atrophy; Atrophies, Multisystem; Atrophy, Multisystem; Multisystem Atrophies
Engelsk term Multiple System Atrophy
MESH ID D019578

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.