Multipla hormonella tumörer typ 1 (Multiple Endocrine Neoplasia Type 1)

Multipla hormonella tumörer typ 1

En form av multipla endokrina tumörer som kännetecknas av samtidig förekomst av cancer i bisköldkörtlarna, hypofysen och Langerhans cellöar. De kliniska symtomen omfattar hyperparatyreos, hyperkalcemi, hyperprolaktinemi, Cushings sjukdom, gastrinom och Zollinger-Ellisons syndrome. Sjukdomen beror på bortfall av MEN1-genens funktion, en tumörsuppressorgen på kromosom 11, plats 11q13.

Förklaring på engelska

A form of multiple endocrine neoplasia that is characterized by the combined occurrence of tumors in the PARATHYROID GLANDS, the PITUITARY GLAND, and the PANCREATIC ISLETS. The resulting clinical signs include HYPERPARATHYROIDISM; HYPERCALCEMIA; HYPERPROLACTINEMIA; CUSHING DISEASE; GASTRINOMA; and ZOLLINGER-ELLISON SYNDROME. This disease is due to loss-of-function of the MEN1 gene, a tumor suppressor gene (GENES, TUMOR SUPPRESSOR) on CHROMOSOME 11 (Locus: 11q13).

Synonym, svenska: Multipel endokrin neoplasi typ 1

Synonym, engelska: Multiple Endocrine Neoplasia Type I; Neoplasms, Multiple Endocrine Type I; Multiple Endocrine Neoplasms Type 1; Neoplasia, Multiple Endocrine Type 1; Neoplasms, Multiple Endocrine Type 1; Wermer Syndrome

Svensk term Multipla hormonella tumörer typ 1
Synonym på svenska Multipel endokrin neoplasi typ 1
Synonym på engelska Multiple Endocrine Neoplasia Type I; Neoplasms, Multiple Endocrine Type I; Multiple Endocrine Neoplasms Type 1; Neoplasia, Multiple Endocrine Type 1; Neoplasms, Multiple Endocrine Type 1; Wermer Syndrome
Engelsk term Multiple Endocrine Neoplasia Type 1
MESH ID D018761

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.