Muskarin m1-receptor (Muscarinic m1 receptor)

Muskarin m1-receptor

En specifik undertyp av muskarinreceptor med stark affinitet för läkemedlet pirenzepin. Den finns i de perifera ganglierna, där den signalerar en rad olika fysiologiska funktioner, som t ex magsyrautsöndring och luftrörssammandragning. Denna receptortyp förekommer också i nervcellsvävnad, bl a hjärnbarken och hippocampus, där den förmedlar minnes- och inlärningsprocesserna.

Förklaring på engelska

A specific subtype of muscarinic receptor that has a high affinity for the drug PIRENZEPINE. It is found in the peripheral GANGLIA where it signals a variety of physiological functions such as GASTRIC ACID secretion and BRONCHOCONSTRICTION. This subtype of muscarinic receptor is also found in neuronal tissues including the CEREBRAL CORTEX and HIPPOCAMPUS where it mediates the process of MEMORY and LEARNING.

Synonym, svenska: Receptor, muskarin M1

Synonym, engelska: M1 Receptor, Muscarinic; Muscarinic M1 Receptor; Receptors, Muscarinic M1; M1 Receptors, Muscarinic; Muscarinic M1 Receptors; Muscarinic Receptor M1; M1, Muscarinic Receptor; Receptor M1, Muscarinic; Muscarinic Receptors M1; M1, Muscarinic Receptors; Receptors M1, Muscarinic

Svensk term Muskarin m1-receptor
Synonym på svenska Receptor, muskarin M1
Synonym på engelska M1 Receptor, Muscarinic; Muscarinic M1 Receptor; Receptors, Muscarinic M1; M1 Receptors, Muscarinic; Muscarinic M1 Receptors; Muscarinic Receptor M1; M1, Muscarinic Receptor; Receptor M1, Muscarinic; Muscarinic Receptors M1; M1, Muscarinic Receptors; Receptors M1, Muscarinic
Engelsk term Muscarinic m1 receptor
MESH ID D043643

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.