Muskarin m2-receptor (Muscarinic m2 receptor)

Muskarin m2-receptor

En specifik subtyp av muskarinreceptor som finns i den nedre delen av hjärnan, hjärtat och i organ med glatt muskelvävnad. Trots att den är närvarande i glatt muskulatur tycks M2-muskarinreceptorn inte vara delaktig i muskelsammandragning.

Förklaring på engelska

A specific subtype of muscarinic receptor found in the lower BRAIN, the HEART and in SMOOTH MUSCLE-containing organs. Although present in smooth muscle the M2 muscarinic receptor appears not to be involved in contractile responses.

Synonym, svenska: Receptor, muskarin M2

Synonym, engelska: M2 Receptor, Muscarinic; Muscarinic M2 Receptor; Receptors, Muscarinic M2; M2 Receptors, Muscarinic; Muscarinic M2 Receptors; Muscarinic Receptor M2; M2, Muscarinic Receptor; Receptor M2, Muscarinic; Muscarinic Receptors M2; M2, Muscarinic Receptors; Receptors M2, Muscarinic

Svensk term Muskarin m2-receptor
Synonym på svenska Receptor, muskarin M2
Synonym på engelska M2 Receptor, Muscarinic; Muscarinic M2 Receptor; Receptors, Muscarinic M2; M2 Receptors, Muscarinic; Muscarinic M2 Receptors; Muscarinic Receptor M2; M2, Muscarinic Receptor; Receptor M2, Muscarinic; Muscarinic Receptors M2; M2, Muscarinic Receptors; Receptors M2, Muscarinic
Engelsk term Muscarinic m2 receptor
MESH ID D043585

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.