Muskarin m3-receptor (Muscarinic m3 receptor)

Muskarin m3-receptor

En underklass av muskarinreceptor som förmedlar kolinergt framkallad sammandragning i olika glatta muskler.

Förklaring på engelska

A subclass of muscarinic receptor that mediates cholinergic-induced contraction in a variety of SMOOTH MUSCLES.

Synonym, svenska: Receptor, muskarin M3

Synonym, engelska: M3 Receptor, Muscarinic; Muscarinic M3 Receptor; Receptors, Muscarinic M3; M3 Receptors, Muscarinic; Muscarinic M3 Receptors; Muscarinic Receptor M3; M3, Muscarinic Receptor; Receptor M3, Muscarinic; Muscarinic Receptors M3; M3, Muscarinic Receptors; Receptors M3, Muscarinic

Svensk term Muskarin m3-receptor
Synonym på svenska Receptor, muskarin M3
Synonym på engelska M3 Receptor, Muscarinic; Muscarinic M3 Receptor; Receptors, Muscarinic M3; M3 Receptors, Muscarinic; Muscarinic M3 Receptors; Muscarinic Receptor M3; M3, Muscarinic Receptor; Receptor M3, Muscarinic; Muscarinic Receptors M3; M3, Muscarinic Receptors; Receptors M3, Muscarinic
Engelsk term Muscarinic m3 receptor
MESH ID D043587

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.