Muskarin m4-receptor (Muscarinic m4 receptor)

Muskarin m4-receptor

En specifik subtyp av muskarinreceptor som finns i corpus striatum och i lungorna. Dess bindningsspecifitet liknar den hos muskarin M1-receptorn och muskarin M2-receptorn.

Förklaring på engelska

A specific subtype of muscarinic receptor found in the CORPUS STRIATUM and the LUNG. It has similar receptor binding specificities to MUSCARINIC RECEPTOR M1 and MUSCARINIC RECEPTOR M2.

Synonym, svenska: Receptor, muskarin M4

Synonym, engelska: M4 Receptor, Muscarinic; Muscarinic M4 Receptor; Receptors, Muscarinic M4; M4 Receptors, Muscarinic; Muscarinic M4 Receptors; Muscarinic Receptor M4; M4, Muscarinic Receptor; Receptor M4, Muscarinic; Muscarinic Receptors M4; M4, Muscarinic Receptors; Receptors M4, Muscarinic

Svensk term Muskarin m4-receptor
Synonym på svenska Receptor, muskarin M4
Synonym på engelska M4 Receptor, Muscarinic; Muscarinic M4 Receptor; Receptors, Muscarinic M4; M4 Receptors, Muscarinic; Muscarinic M4 Receptors; Muscarinic Receptor M4; M4, Muscarinic Receptor; Receptor M4, Muscarinic; Muscarinic Receptors M4; M4, Muscarinic Receptors; Receptors M4, Muscarinic
Engelsk term Muscarinic m4 receptor
MESH ID D043588

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.