Muskarin m5-receptor (Muscarinic m5 receptor)

Muskarin m5-receptor

En specifik subtyp av muskarinreceptor som finns flerstädes i kroppen, bl a spottkörtlarna och hjärnans substantia nigra och ventrala tegmentala område,

Förklaring på engelska

A specific subtype of muscarinic receptor found in a variety of locations including the SALIVARY GLANDS and the SUBSTANTIA NIGRA and VENTRAL TEGMENTAL AREA of the BRAIN.

Synonym, svenska: Receptor, muskarin M5

Synonym, engelska: M5 Receptor, Muscarinic; Muscarinic M5 Receptor; Muscarinic Receptors M5; M5, Muscarinic Receptors; Receptors M5, Muscarinic; Muscarinic Receptor M5; M5, Muscarinic Receptor; Receptor M5, Muscarinic; M5 Muscarinic Receptor; Muscarinic Receptor, M5; Receptor, M5 Muscarinic; Receptors, Muscarinic M5; M5 Receptors, Muscarinic; Muscarinic M5 Receptors

Svensk term Muskarin m5-receptor
Synonym på svenska Receptor, muskarin M5
Synonym på engelska M5 Receptor, Muscarinic; Muscarinic M5 Receptor; Muscarinic Receptors M5; M5, Muscarinic Receptors; Receptors M5, Muscarinic; Muscarinic Receptor M5; M5, Muscarinic Receptor; Receptor M5, Muscarinic; M5 Muscarinic Receptor; Muscarinic Receptor, M5; Receptor, M5 Muscarinic; Receptors, Muscarinic M5; M5 Receptors, Muscarinic; Muscarinic M5 Receptors
Engelsk term Muscarinic m5 receptor
MESH ID D043642

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.