Muskarinblockerare (Muscarinic Antagonists)

Muskarinblockerare

Preparat som binds till, men inte aktiverar, kolinerga muskarinreceptorer, och därmed blockerar verkan av endogent acetylkolin eller exogena stimulanter. Muskarinantagonister har utbredd verkan, bl a på iris och ögats ciliarmuskel, hjärta och blodkärl, andningsvägarnas sekretion, spottkörtlarna, mag-tarmsystemet, tarmrörligheten, urinblåsespänningen och det centrala nervsystemet. Antagonister med förmåga att särskilja mellan olika muskarinreceptortyper och tillåta bättre kontroll av perifera och centrala verkningar håller på att utvecklas.

Förklaring på engelska

Drugs that bind to but do not activate MUSCARINIC RECEPTORS, thereby blocking the actions of endogenous ACETYLCHOLINE or exogenous agonists. Muscarinic antagonists have widespread effects including actions on the iris and ciliary muscle of the eye, the heart and blood vessels, secretions of the respiratory tract, GI system, and salivary glands, GI motility, urinary bladder tone, and the central nervous system.

Synonym, svenska: Muskarinantagonister

Synonym, engelska: Antagonists, Muscarinic; Antimuscarinic; Cholinergic Muscarinic Antagonist; Antagonist, Cholinergic Muscarinic; Muscarinic Antagonist, Cholinergic; Antimuscarinic Agent; Agent, Antimuscarinic; Antimuscarinic Agents; Agents, Antimuscarinic; Antimuscarinics; Cholinergic Muscarinic Antagonists; Antagonists, Cholinergic Muscarinic; Muscarinic Antagonists, Cholinergic; Muscarinic Antagonist; Antagonist, Muscarinic

Svensk term Muskarinblockerare
Synonym på svenska Muskarinantagonister
Synonym på engelska Antagonists, Muscarinic; Antimuscarinic; Cholinergic Muscarinic Antagonist; Antagonist, Cholinergic Muscarinic; Muscarinic Antagonist, Cholinergic; Antimuscarinic Agent; Agent, Antimuscarinic; Antimuscarinic Agents; Agents, Antimuscarinic; Antimuscarinics; Cholinergic Muscarinic Antagonists; Antagonists, Cholinergic Muscarinic; Muscarinic Antagonists, Cholinergic; Muscarinic Antagonist; Antagonist, Muscarinic
Engelsk term Muscarinic Antagonists
MESH ID D018727

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.