Muskarinreceptorer (Muscarinic Receptors)

Muskarinreceptorer

En av de båda huvudklasserna av kolinerga receptorer. Muskarinreceptorer definierades ursprungligen utifrån sin preferens för muskarin framför nikotin. Det finns flera subtyper (M1, M2, M3 osv) som kännetecknas av sin cellulära verkan, farmakologi och molekylärbiologi.

Förklaring på engelska

One of the two major classes of cholinergic receptors. Muscarinic receptors were originally defined by their preference for MUSCARINE over NICOTINE. There are several subtypes (usually M1, M2, M3….) that are characterized by their cellular actions, pharmacology, and molecular biology.

Synonym, svenska: Receptorer, muskarin

Synonym, engelska: Muscarinic Receptors; Muscarinic Acetylcholine Receptors; Acetylcholine Receptors, Muscarinic; Receptors, Muscarinic Acetylcholine; Muscarinic Acetylcholine Receptor; Acetylcholine Receptor, Muscarinic; Receptor, Muscarinic Acetylcholine; Muscarinic Receptor; Receptor, Muscarinic

Svensk term Muskarinreceptorer
Synonym på svenska Receptorer, muskarin
Synonym på engelska Muscarinic Receptors; Muscarinic Acetylcholine Receptors; Acetylcholine Receptors, Muscarinic; Receptors, Muscarinic Acetylcholine; Muscarinic Acetylcholine Receptor; Acetylcholine Receptor, Muscarinic; Receptor, Muscarinic Acetylcholine; Muscarinic Receptor; Receptor, Muscarinic
Engelsk term Muscarinic Receptors
MESH ID D011976

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.