Muskarinstimulerare (Muscarinic Agonists)

Muskarinstimulerare

Preparat som binds till och aktiverar kolinerga receptorer (muskarinreceptorer). Muskarinstimulerare används mest för att öka spänningen i den glatta muskulaturen, särskilt i mag-tarmkanalen, urinblåsan och ögat. De kan även användas för att sänka hjärtfrekvensen.

Förklaring på engelska

Drugs that bind to and activate muscarinic cholinergic receptors (RECEPTORS, MUSCARINIC). Muscarinic agonists are most commonly used when it is desirable to increase smooth muscle tone, especially in the GI tract, urinary bladder and the eye. They may also be used to reduce heart rate.

Synonym, svenska: Muskarinagonister

Synonym, engelska: Agonists, Muscarinic; Muscarinic Agonist; Agonist, Muscarinic; Cholinergic Muscarinic Agonists; Agonists, Cholinergic Muscarinic; Muscarinic Agonists, Cholinergic; Cholinergic Agonist, Muscarinic; Agonist, Muscarinic Cholinergic; Muscarinic Cholinergic Agonist; Cholinergic Agonists, Muscarinic; Agonists, Muscarinic Cholinergic; Muscarinic Cholinergic Agonists

Svensk term Muskarinstimulerare
Synonym på svenska Muskarinagonister
Synonym på engelska Agonists, Muscarinic; Muscarinic Agonist; Agonist, Muscarinic; Cholinergic Muscarinic Agonists; Agonists, Cholinergic Muscarinic; Muscarinic Agonists, Cholinergic; Cholinergic Agonist, Muscarinic; Agonist, Muscarinic Cholinergic; Muscarinic Cholinergic Agonist; Cholinergic Agonists, Muscarinic; Agonists, Muscarinic Cholinergic; Muscarinic Cholinergic Agonists
Engelsk term Muscarinic Agonists
MESH ID D018721

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.