Muskelfibrer (Skeletal muscle fibers)

Muskelfibrer

Stora, flerkärniga enkelceller, cylindriska eller prismatiska till formen, som bildar skelettmuskulaturens grundläggande enhet. De består av myofibriler, inneslutna i och förenade med sarkolemmat (muskeltrådens hölje). De uppkommer genom sammansmältning av skelettmyoblaster till ett syncytium och efterföljande differentiering.

Förklaring på engelska

Large, multinucleate single cells, either cylindrical or prismatic in shape, that form the basic unit of SKELETAL MUSCLE. They consist of MYOFIBRILS enclosed within and attached to the SARCOLEMMA. They are derived from the fusion of skeletal myoblasts (MYOBLASTS, SKELETAL) into a syncytium, followed by differentiation.

Synonym, svenska: Muskeltrådar

Synonym, engelska: Fiber, Skeletal Muscle; Fibers, Skeletal Muscle; Muscle Fiber, Skeletal; Skeletal Muscle Fiber; Skeletal Myocytes; Skeletal Muscle Fibers; Myocytes, Skeletal; Myocyte, Skeletal; Skeletal Myocyte; Myotubes; Myotube

Svensk term Muskelfibrer
Synonym på svenska Muskeltrådar
Synonym på engelska Fiber, Skeletal Muscle; Fibers, Skeletal Muscle; Muscle Fiber, Skeletal; Skeletal Muscle Fiber; Skeletal Myocytes; Skeletal Muscle Fibers; Myocytes, Skeletal; Myocyte, Skeletal; Skeletal Myocyte; Myotubes; Myotube
Engelsk term Skeletal muscle fibers
MESH ID D018485

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.