Muskelsvaghet (Muscle Weakness)

Muskelsvaghet

En vag känsla av kraftlöshet, trötthet eller utmattning förknippad med muskelsvaghet. Svagheten kan betecknas som subakut eller kronisk, ofta fortskridande, och är en typisk manifestation av ett flertal muskel- och neuromuskulära sjukdomar.

Förklaring på engelska

A vague complaint of debility, fatigue, or exhaustion attributable to weakness of various muscles. The weakness can be characterized as subacute or chronic, often progressive, and is a manifestation of many muscle and neuromuscular diseases. (From Wyngaarden et al., Cecil Textbook of Medicine, 19th ed, p2251)

Synonym, svenska: Atoni

Synonym, engelska: Muscle Weaknesses; Weakness, Muscle; Weaknesses, Muscle; Muscular Weakness; Muscular Weaknesses; Weakness, Muscular; Weaknesses, Muscular

Svensk term Muskelsvaghet
Synonym på svenska Atoni
Synonym på engelska Muscle Weaknesses; Weakness, Muscle; Weaknesses, Muscle; Muscular Weakness; Muscular Weaknesses; Weakness, Muscular; Weaknesses, Muscular
Engelsk term Muscle Weakness
MESH ID D018908

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.