Muskeltrötthet (Muscle Fatigue)

Muskeltrötthet

Ett tillstånd som uppstår till följd av långvarig och kraftig muskelsammandragning. Studier på idrottsmän under ihållande, submaximal träning visar att muskelutmattning ökar i nästan direkt proportion till förbrukningen av muskelglykogen. Muskelutmattning vid kortvarig, maximal träning är förknippad med syrebrist och ökade halter av mjölksyra i blod och muskelvävnad och en åtföljande ökning av vätejonkoncentrationen i den ansträngda muskeln.

Förklaring på engelska

A state arrived at through prolonged and strong contraction of a muscle. Studies in athletes during prolonged submaximal exercise have shown that muscle fatigue increases in almost direct proportion to the rate of muscle glycogen depletion. Muscle fatigue in short-term maximal exercise is associated with oxygen lack and an increased level of blood and muscle lactic acid, and an accompanying increase in hydrogen-ion concentration in the exercised muscle.

Synonym, svenska: Muskelutmattning

Synonym, engelska: Muscular Fatigue; Fatigue, Muscular; Fatigue, Muscle

Svensk term Muskeltrötthet
Synonym på svenska Muskelutmattning
Synonym på engelska Muscular Fatigue; Fatigue, Muscular; Fatigue, Muscle
Engelsk term Muscle Fatigue
MESH ID D018763

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.