Muskeltumörer (Muscle Neoplasms)

Muskeltumörer

Tumörer eller cancer belägna i muskelvävnad eller i specifika muskler. De skall särskiljas från muskelvävnadstumörer, vilka är tumörer bestående av skelettmuskel-, hjärtmuskel- eller glatt muskelvävnad, som t ex myosarkom eller leiomyom.

Förklaring på engelska

Tumors or cancer located in muscle tissue or specific muscles. They are differentiated from NEOPLASMS, MUSCLE TISSUE which are neoplasms composed of skeletal, cardiac, or smooth muscle tissue, such as MYOSARCOMA or LEIOMYOMA.

Synonym, svenska: Muskelcancer

Synonym, engelska: Neoplasms, Muscle; Muscle Neoplasm; Neoplasm, Muscle; Cancer of Muscle; Muscle Cancers; Muscle Cancer; Cancer, Muscle; Cancers, Muscle; Cancer of the Muscle

Svensk term Muskeltumörer
Synonym på svenska Muskelcancer
Synonym på engelska Neoplasms, Muscle; Muscle Neoplasm; Neoplasm, Muscle; Cancer of Muscle; Muscle Cancers; Muscle Cancer; Cancer, Muscle; Cancers, Muscle; Cancer of the Muscle
Engelsk term Muscle Neoplasms
MESH ID D019042

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.