Muskuloskeletal utveckling (Musculoskeletal Development)

Muskuloskeletal utveckling

Morfologiska och fysiologiska förändringar av kroppens muskler, skelettben och brosk, dvs muskel-skelettsystemet, under utveckligsstadierna före och efter födseln.

Förklaring på engelska

The morphologic and physiological changes of the MUSCLES, bones (BONE AND BONES), and CARTILAGE of the body, i.e., MUSCULOSKELETAL SYSTEM, during the prenatal and postnatal stages of development.

Synonym, svenska: Muskel-skelettutveckling

Synonym, engelska: Development, Musculoskeletal; Musculoskeletal System Development; Development, Musculoskeletal System; System Development, Musculoskeletal

Svensk term Muskuloskeletal utveckling
Synonym på svenska Muskel-skelettutveckling
Synonym på engelska Development, Musculoskeletal; Musculoskeletal System Development; Development, Musculoskeletal System; System Development, Musculoskeletal
Engelsk term Musculoskeletal Development
MESH ID D041641

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.