Mycoplasma dispar (Mycoplasma dispar)

Mycoplasma dispar

En art gramnegativa bakterier som ger upphov till mykoplasmalunginflammation hos kalvar. Mycoplasma dispar kan möjligen även i synergi med andra bakterier och virus orsaka andra luftvägssjukdomar hos kalvar.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative bacteria causing PNEUMONIA, MYCOPLASMA in calves. Mycoplasma dispar also possibly plays a synergistic role with other BACTERIA and VIRUSES to cause other RESPIRATORY TRACT DISEASES in calves.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Mycoplasma dispar
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Mycoplasma dispar
MESH ID D045685

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.