Mycoplasma gallisepticum (Mycoplasma gallisepticum)

Mycoplasma gallisepticum

En art gramnegativa bakterier som orsakar kronisk luftvägsinfektion hos fjäderfä.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative bacteria causing chronic respiratory disease in POULTRY.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Mycoplasma gallisepticum
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Mycoplasma gallisepticum
MESH ID D045686

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.