Mycoplasma hominis (Mycoplasma hominis)

Mycoplasma hominis

En allmänt förekommande och potentiellt sjukdomsalstrande mikroorganism i slidan och livmoderhalsen, som ger infektioner i fortplantningsorganen hos både män och kvinnor. Den har även satts i samband med luftvägssjukdom och faryngit.

Förklaring på engelska

A common inhabitant of the vagina and cervix and a potential human pathogen, causing infections of the male and female reproductive tracts. It has also been associated with respiratory disease and pharyngitis. (From Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Mycoplasma hominis
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Mycoplasma hominis
MESH ID D019535

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.