Mycoplasma penetrans (Mycoplasma penetrans)

Mycoplasma penetrans

En art gramnegativa, fakultativt anaeroba bakterier. Bakterien har anmärkningsvärda patobiologiska egenskaper. Den fäster på cellytor, tränger djupt in i cellen, och har stark bindning till mänskliga röda blodkroppar, CD4+-lymfocyter och monocyter. M. penetrans isolerades först från de urogenitala organen hos patienter med AIDS, och HIV-smittade patienter har höga titrar av antikroppar mot bakterien.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative, facultatively anaerobic bacteria. This organism shows remarkable pathobiologic properties: it adheres to cell surfaces, deeply penetrates into the cell, and strongly adsorbs human red blood cells and human CD4+ lymphocytes and monocytes. M. penetrans was first isolated from the urogenital tract of patients with AIDS and high frequencies of antibodies to it are seen in HIV-infected patients.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Mycoplasma penetrans
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Mycoplasma penetrans
MESH ID D018661

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.