Myelin P0-protein (Myelin P0 Protein)

Myelin P0-protein

Ett protein som utgör mer än hälften av myelinproteinet i det perifera nervsystemet. Proteinets extracellulära område tros vara delaktigt i bindningsförlopp och därmed hålla ihop myelinmembranet. Det kan fungera som en homofil bindningsmolekyl genom samverkan med sina extracellulära områden.

Förklaring på engelska

A protein that accounts for more than half of the peripheral nervous system myelin protein. The extracellular domain of this protein is believed to engage in adhesive interactions and thus hold the myelin membrane compact. It can behave as a homophilic adhesion molecule through interactions with its extracellular domains. (From J Cell Biol 1994;126(4):1089-97)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: P0 Protein, Myelin; Protein, Myelin P0; P0 Glycoprotein; Glycoprotein, P0; Myelin Protein Zero; Protein Zero, Myelin; Zero, Myelin Protein; P0 Protein; Protein, P0; Protein Zero, Peripheral Nerve Myelin

Svensk term Myelin P0-protein
Synonym på svenska
Synonym på engelska P0 Protein, Myelin; Protein, Myelin P0; P0 Glycoprotein; Glycoprotein, P0; Myelin Protein Zero; Protein Zero, Myelin; Zero, Myelin Protein; P0 Protein; Protein, P0; Protein Zero, Peripheral Nerve Myelin
Engelsk term Myelin P0 Protein
MESH ID D018993

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.