Myelin P2-protein (Myelin P2 Protein)

Myelin P2-protein

Ett positivt laddat protein i det perifera nervsystemets myelin. Med känslig immunteknik har det visats att P2 uttrycks i små mängder i myelinskidor i CNS hos en del arter. Det är ett antigen för experimentell allergisk neurit, det perifera nervsystemets motsvarighet till experimentell allergisk encefalomyelit.

Förklaring på engelska

A positively charged protein found in peripheral nervous system MYELIN. Sensitive immunological techniques have demonstrated that P2 is expressed in small amounts of central nervous system myelin sheaths of some species. It is an antigen for experimental allergic neuritis (NEURITIS, EXPERIMENTAL ALLERGIC), the peripheral nervous system counterpart of experimental allergic encephalomyelitis. (From Siegel et al., Basic Neurochemistry, 5th ed, p133)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: P2 Protein, Myelin; Peripheral Myelin Protein 2

Svensk term Myelin P2-protein
Synonym på svenska
Synonym på engelska P2 Protein, Myelin; Peripheral Myelin Protein 2
Engelsk term Myelin P2 Protein
MESH ID D018996

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.