Myelinassocierat glykoprotein (Myelin-Associated Glycoprotein)

Myelinassocierat glykoprotein

Ett myelinprotein i myelinskidornas periaxonala membran i både det centrala och det perifera nervsystemet. Det har en struktur som liknar den hos medlemmar i Ig-superfamiljen som medverkar i cellbindning.

Förklaring på engelska

A myelin protein found in the periaxonal membrane of both the central and peripheral nervous systems myelin sheaths. It binds to cells surface receptors found on AXONS and may regulate cellular interactions between MYELIN and AXONS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Myelin Associated Glycoprotein; Sialic Acid Binding Ig-like Lectin 4; Sialic Acid Binding Ig like Lectin 4; Sialic Acid Binding Ig-Like Lectin 4A; Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 4A; Siglec-4; Siglec 4; Large Myelin-Associated Glycoprotein Isoform; Large Myelin Associated Glycoprotein Isoform; Small Myelin-Associated Glycoprotein Isoform; Small Myelin Associated Glycoprotein Isoform

Svensk term Myelinassocierat glykoprotein
Synonym på svenska
Synonym på engelska Myelin Associated Glycoprotein; Sialic Acid Binding Ig-like Lectin 4; Sialic Acid Binding Ig like Lectin 4; Sialic Acid Binding Ig-Like Lectin 4A; Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 4A; Siglec-4; Siglec 4; Large Myelin-Associated Glycoprotein Isoform; Large Myelin Associated Glycoprotein Isoform; Small Myelin-Associated Glycoprotein Isoform; Small Myelin Associated Glycoprotein Isoform
Engelsk term Myelin-Associated Glycoprotein
MESH ID D018992

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.